لیست مقالات

  • درباره آلمان

    درباره آلمان

    ۲۴ سپتامبر سال ۹۱۱ میلادی اشراف زادگان جمع شدند و زمیندار بزرگ ژرمنی فردی به نام «کنراد دو فرانکونی» رو از بین خودشون انتخاب کردن و تاج پادشاهی سرزمین ژرمن‌ها رو روی سرش گذاشتن، این سرآغاز پیدایش آلمان و تولد این کشور بود. این اتفاق به ۱۰ سال جنگ‌های جانشینی که در پی مرگ «آرنول» پادشاه فرانس شرقی (آلمان کنونی) درگرفته بودند ، خاتمه داد. در سال ۹۰۱ میلادی «آرنول» ، پادشاه فرانسی شرقی روز قبل از مرگ جانشینش رو انتخاب کرد. اما بعد از مرگ آرنول اشراف زادگان زمیندار ژرمن سلطنت «کارل سوم» ، جانشین آرنول رو به رسمیت نشناختن و جنگ های ده ساله جانشینی آغاز شد. در سال ۹۱۸ میلادی، «کنراد اول» در بستر مرگ «دوک هانری دوساکس» رو جانشین خودش کرد. پسر دوک هانری دوساکس به نام «اوتون» سرزمین ایتالیای امروزی رو تصرف کرد و با اتحاد آلمان و ایتالیا امپراتوری مقدس رومن رو تاسیس کرد. در همین زمان، در پاریس، اشراف‌ز‌ادگان زمین‌دار فرانسی غربی (فرانسه کنونی) فردی به نام «هوگ کاپه» رو به تخت سلطنت نشوندند که بازماندگانش تا سال ۱۷۹۲ میلادی در این کشور که نام فرانسه را می‌گیرد، سلطنت کردند. سرزمینی که ما امروزه به نام آلمان می‌شناسیم برای قرن‌ها مجموعه‌ای از چند کشور مستقل بوده که بعد از جنگ فرانسه-پروس در سال ۱۸۷۱ متحد شدند و به دنبال آن یک دوره پیشرفت سیاسی، اقتصادی و نظامی رو تجربه کردن. بعد از شکست در جنگ جهانی اول معاهده‌ی ورسای برای بار دوم باعث تقسیم این کشور به دو قسمت آلمان شرقی و غربی شد. بحران اقتصادی باعث به وجود اومدن حزب کارگران آلمان سوسیالیست ناسیونال (نازی) شد که هیتلر رهبرشون بود. موفقیت نظامی درجنگ جهانی دوم باعث شکست‌های بعدی شد. اگرچه این بار اقتصاد کشور با سرعت بیشتری بهبود یافت.