آریافرپرواز

مدارک سفارت اسپانیا

مدارک سفارت اسپانیا

کلیه مدارک علاوه بر ترجمه اسپانیایی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید

الف) مدت اعتبار حداقل 1 سال از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 3.5 x 4.5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامل از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

در صورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی است.

در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه است.

ب) سپرده ­های بانکی.

ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می‌­باشد.

باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه

د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار

برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) مدارک شغلی همسر برای خانم­های خانه­ دار.

حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است.

مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می­ماند.

چک رمزدار یا ضمانت­نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت ­های بیشتر متعاقبا­ً اعلام می­گردد.

کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.

pic997100310001

گالری تصاویر

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی

آریافر پرواز

Copyright © 2016 ariafarparvaz.com all rights reserved

db7.view3
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
11300176915557226127321100null1500700عنوان_مقالهnullعنوان مقالهمدارک سفارت اسپانیا00مدارک سفارت اسپانیا
21300177015557227127321100null1290720متنnullمتنمدارک سفارت اسپانیا

کلیه مدارک علاوه بر ترجمه اسپانیایی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید

الف) مدت اعتبار حداقل 1 سال از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 3.5 x 4.5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامل از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

در صورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی است.

در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه است.

ب) سپرده ­های بانکی.

ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می‌­باشد.

باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه

د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار

برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) مدارک شغلی همسر برای خانم­های خانه­ دار.

حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است.

مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می­ماند.

چک رمزدار یا ضمانت­نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت ­های بیشتر متعاقبا­ً اعلام می­گردد.

کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.

00مدارک سفارت اسپانیا

کلیه مدارک علاوه بر ترجمه اسپانیایی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید

الف) مدت اعتبار حداقل 1 سال از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 3.5 x 4.5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کامل از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

در صورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی است.

در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه است.

ب) سپرده ­های بانکی.

ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می‌­باشد.

باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه

د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار

برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) مدارک شغلی همسر برای خانم­های خانه­ دار.

حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است.

مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می­ماند.

چک رمزدار یا ضمانت­نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت ­های بیشتر متعاقبا­ً اعلام می­گردد.

کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.

31300179615558320127321100null16002000عکس_کوچک_1nullعکس کوچک 100pic697100310001
41300179715558321127321100null16102000عکس_کوچک_2nullعکس کوچک 200pic797100310001
51300179815558322127321100null16202000عکس_کوچک_3nullعکس کوچک 300pic897100310001
613001799155554343127321100null15901680عکس_اورجینالnullعکس اورجینال00pic997100310001