تور بلغارستان از 22 تیر الی 24 شهریور

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
2895000 3350000 2275000 1495000

3045000 3445000 2355000 1495000

فردادپرواز
B.B
3320000 4345000 2485000 1495000

3420000 4235000 2535000 1495000

3510000 4535000 2585000 1495000

3720000 4955000 2685000 1495000

فردادپرواز
U.ALL
3760000 4995000 2705000 1495000

3885000 5295000 2765000 1495000

4315000 5995000 2985000 1495000

فردادپرواز
U.ALL
4375000 6180000 3015000 1495000

4685000 6035000 3170000 1495000

4835000 6190000 3245000 1495000

5735000 7095000 3695000 1495000

Bonita
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
کودک با تخت
2275000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Ambassador Bulgaria
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3045000
نرخ اتاق 1 تخته
3445000
کودک با تخت
2355000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Helios
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3320000
نرخ اتاق 1 تخته
4345000
کودک با تخت
2485000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Lila Bulgaria
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4235000
کودک با تخت
2535000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Royal Bulgaria
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3510000
نرخ اتاق 1 تخته
4535000
کودک با تخت
2585000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Palm Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3720000
نرخ اتاق 1 تخته
4955000
کودک با تخت
2685000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Atlas
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3760000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
کودک با تخت
2705000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Admiral Bulgaria
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3885000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
کودک با تخت
2765000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Astera Bulgaria
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4315000
نرخ اتاق 1 تخته
5995000
کودک با تخت
2985000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Kaliakra
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4375000
نرخ اتاق 1 تخته
6180000
کودک با تخت
3015000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Melia Grand Hermitage
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4685000
نرخ اتاق 1 تخته
6035000
کودک با تخت
3170000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Melia Grand Hermitage
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4835000
نرخ اتاق 1 تخته
6190000
کودک با تخت
3245000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Melia Grand Hermitage
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5735000
نرخ اتاق 1 تخته
7095000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بلغارستان از 22 تیر الی 24 شهریور,
  روزهای رفت:پنجشنبه,جمعه,
  هزینه:متوسط,
  خدمات:بیمه مسافرتی,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  سطح سختی:متوسط,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :2/895/000تومان,
  کشور مقصد:بلغارستان,
  شهر مقصد:وارنا,
 • پرواز چارتر و غیر قایل استرداد میباشد.
  مدت زمان برای اخذ ویزا 12 روز کاری میباشد.
  نرخ کودک زیر 2 سال 390/000 تومان است.
  حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد.