تور بدروم هتل کفالوکا kefaluka

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
H.B

فردادپرواز
O.R

فردادپرواز
O.R
فردادپرواز
H.B

test 3
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
test 4
درجه هتل درجه هتل
خدمات

O.R

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
test 1
درجه هتل درجه هتل
خدمات

O.R

test 2
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
  • نام تور برنامه ریزی شده:تور بدروم هتل کفالوکا kefaluka,
    کشور مقصد:ترکیه,
    شهر مقصد:بدروم,
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.