تور نوروز 96 ارمنستان، آرمنیا

دانلد پکیج
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
1535000 1815000 1435000 1195000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1665000 2015000 1565000 1195000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1795000 2215000 1695000 1195000

6 شب

6 شب
1625000 2035000 1525000 1195000

4 شب

4 شب
1795000 2295000 1695000 1195000

5 شب

5 شب
1935000 2555000 1835000 1195000

6 شب

6 شب
1725000 2185000 1625000 1195000

4 شب

4 شب
1895000 2485000 1795000 1195000

5 شب

5 شب
2075000 2775000 1975000 1195000

6 شب

6 شب
1775 2215000 1675000 1195000

4 شب

4 شب
1965000 2515000 1865000 1195000

5 شب

5 شب
2155000 2815000 2055000 1195000

6 شب

6 شب
1815000 2335000 1195000

4 شب

4 شب
2015000 2665000 1195000

5 شب

5 شب
2215000 2995000 1195000

6 شب

6 شب
1915000 2495000 1815000 1195000

4 شب

4 شب
2135000 2875000 2035000 1195000

5 شب

5 شب
2355000 3255000 2255000 1195000

6 شب

6 شب
2185000 3065000 2085000 1195000

4 شب

4 شب
2465000 3585000 2365000 1195000

5 شب

5 شب
2775000 4095000 2475000 1195000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
2195000 3095000 2095000 1195000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2495000 3595000 2395000 1195000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
2815000 4095000 2515000 1195000

6 شب

6 شب
2395000 3695000 1195000

4 شب

4 شب
2735000 4355000 1195000

5 شب

5 شب
3095000 5025000 1195000

6 شب

6 شب
Silachi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1535000
نرخ اتاق 1 تخته
1815000
کودک با تخت
1435000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Silachi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1665000
نرخ اتاق 1 تخته
2015000
کودک با تخت
1565000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Silachi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000
نرخ اتاق 1 تخته
2215000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Royal Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1625000
نرخ اتاق 1 تخته
2035000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Royal Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Royal Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1935000
نرخ اتاق 1 تخته
2555000
کودک با تخت
1835000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Congress
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1725000
نرخ اتاق 1 تخته
2185000
کودک با تخت
1625000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Congress
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
2485000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Congress
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2075000
نرخ اتاق 1 تخته
2775000
کودک با تخت
1975000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Opera Suit
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1775
نرخ اتاق 1 تخته
2215000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Opera Suit
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1965000
نرخ اتاق 1 تخته
2515000
کودک با تخت
1865000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Opera Suit
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2155000
نرخ اتاق 1 تخته
2815000
کودک با تخت
2055000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Double Tree By Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1815000
نرخ اتاق 1 تخته
2335000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Double Tree By Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2015000
نرخ اتاق 1 تخته
2665000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Double Tree By Hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2215000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
North Avenue
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1915000
نرخ اتاق 1 تخته
2495000
کودک با تخت
1815000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
North Avenue
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2135000
نرخ اتاق 1 تخته
2875000
کودک با تخت
2035000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
North Avenue
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2355000
نرخ اتاق 1 تخته
3255000
کودک با تخت
2255000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2185000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
کودک با تخت
2085000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2465000
نرخ اتاق 1 تخته
3585000
کودک با تخت
2365000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2775000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
2475000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2195000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2815000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
2515000
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
Multi Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2395000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
4 شب
Multi Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2735000
نرخ اتاق 1 تخته
4355000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
5 شب
Multi Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
5025000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1195000
توضیحات
6 شب
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروز 96 ارمنستان، آرمنیا,
  مدت اقامت:4 شب، 5 شب، 6 شب ,
  تاریخ اعتبار:نوروز 96 ,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1535000تومان,
  کشور مقصد:ارمنستان,
  خط هوایی:Armenia Aircompany,
 • 1- نرخ کودک زیر 2 سال 290,000 تومان می باشد.
  2- پرداخت 50 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
  3- هتل ها بصورت گارانتی، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
  4- در صورت درخواست صندلی کامفورت کلاس مبلغ 200,000 تومان به پکیج فوق اضافه می گردد.
  5- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.