تور بدروم از 21 مرداد تا 25 شهریور پرواز کرندون

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2690000,2690000 3090000,3090000 1990000,1990000

3190000 3790000 2090000

3390000 4090000 2190000

3390000 4090000 2190000

3490000 4190000 2390000

فردادپرواز
U.ALL
3690000 4490000 2390000

فردادپرواز
U.ALL
4090000 5190000 2590000

3790000 4690000 2490000

فردادپرواز
U.ALL
3890000 4790000 2690000

فردادپرواز
U.ALL
4190000 5190000 2890000

فردادپرواز
U.ALL
3990000 4990000 2890000

فردادپرواز
U.ALL
4290000 5390000 3090000

فردادپرواز
U.ALL
4850000 6250000 3350000

فردادپرواز
U.ALL
4990000 6490000 3290000

فردادپرواز
U.ALL
5590000 7390000

5990000 7990000 3990000

3190000 3790000 2090000

3390000 4090000 2190000

3390000 4090000 2190000

3490000 4190000 2390000

فردادپرواز
U.ALL
3690000 4490000 2390000

فردادپرواز
U.ALL
4090000 5190000 2590000

3790000 4690000 2490000

فردادپرواز
U.ALL
3890000 4790000 2690000

فردادپرواز
U.ALL
4190000 5190000 2890000

فردادپرواز
U.ALL
3990000 4990000 2890000

فردادپرواز
U.ALL
4290000 5390000 3090000

فردادپرواز
U.ALL
4850000 6250000 3350000

فردادپرواز
U.ALL
4990000 6490000 3290000

فردادپرواز
U.ALL
5590000 7390000

5990000 7990000 3990000

Grand New Port
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

Grand New Port
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2690000,2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000,3090000
کودک با تخت
1990000,1990000
کودک بدون تخت
توضیحات
Green Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
توضیحات
Green Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Vera Agean Dream
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
توضیحات
Isis Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
توضیحات
Isis Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
توضیحات
Royal Asarlik
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
توضیحات
Yasmin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
توضیحات
Yasmin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
توضیحات
WoW Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4850000
نرخ اتاق 1 تخته
6250000
کودک با تخت
3350000
کودک بدون تخت
توضیحات
Amari Island
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6490000
کودک با تخت
3290000
کودک بدون تخت
توضیحات
Thor Luxury
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5590000
نرخ اتاق 1 تخته
7390000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
Hilton Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
7990000
کودک با تخت
3990000
کودک بدون تخت
توضیحات
Green Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
توضیحات
Green Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Vera Agean Dream
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
توضیحات
Isis Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
توضیحات
Isis Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
توضیحات
Royal Asarlik
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
توضیحات
Yasmin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
توضیحات
Yasmin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
توضیحات
WoW Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4850000
نرخ اتاق 1 تخته
6250000
کودک با تخت
3350000
کودک بدون تخت
توضیحات
Amari Island
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6490000
کودک با تخت
3290000
کودک بدون تخت
توضیحات
Thor Luxury
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5590000
نرخ اتاق 1 تخته
7390000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
Hilton Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
7990000
کودک با تخت
3990000
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بدروم از 21 مرداد تا 25 شهریور پرواز کرندون,
  نوع تور:ورزش های آبی,ساحل,هنر و فرهنگ,شهر و خرید,
  روزهای رفت:چهارشنبه,
  روزهای برگشت:چهارشنبه,
  مدت اقامت:6 شب 7 روز,
  خدمات:صبحانه,نهار,شام,بیمه مسافرتی,راهنما فرودگاه,گشت شهری,
  سطح سختی:آسان,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  ملزومات مورد نیاز:کفش مخصوص راه پیمایی,کفش آب,کلاه,عینک شنا,لباس شنا,کرم ضد آفتاب,دمپایی,لوازم شخصی حمام,عینک آفتابی,زیرانداز سبک,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:بدروم,
  خط هوایی:Corendon Airlines,
 • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  2- نرخ کودک زیر 2 سال 90000 تومان می باشد .
  3- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار